{"IsFirstLoadAfterLogin":"False","pushWebMessagingHighImportance":"True","pushWebMessagingImportant":"False","pushWebMessagingNormal":"False","pushWebMessagingDuringSession":"True","pushWebMessagingRestrictToWebAlertsOnly":"false","NewMessagesImage":"//content001.bet365.dk/Poker/SystemImages/bet365/PushMessaging/120x80-message-icon.png","ReadMessagesTranslation":"Przeczytaj wiadomości","NewMessagesTranslation":"Masz nieprzeczytane wiadomości: {0}","CloseTranslation":"Close"}

Match Predictor

Prosimy przejść poniżej do najważniejszych warunków i do szczegółowego Regulaminu.

Graj i typuj wyniki meczów Premier League, aby wygrać nagrody!

Wytypuj wyniki meczów Premier League i wypełnij misje, aby wygrać obroty kołem nagród Match Predictor. Można wygrać nagrodę główną 100€ w gotówce w każdym okresie kwalifikacyjnym, oraz bet365 Coins, bilety Twister i bilety na freeroll "€500 Match Predictor"!

Wytypuj poprawnie 50% lub więcej wyniki meczów w okresie kwalifikacyjnym, które trwają tygodniowo, chyba że jest przerwa międzynarodowa, wtedy będą trwały dwa tygodnie; aby wygrać dodatkowy obrót na kole nagród! Wytypuj i wypełnij swoje misje od 10:00 GMT 2. sierpnia do 14:59 GMT 21. grudnia 2019.

Jak to działa:
 1. 1 Zdecyduj się na początku każdego okresu kwalifikacyjnego klikając na przycisk 'Start', który znajduje się w sekcji Misje w programie pokera.
 2. 2 Podaj swoje typy w sekcji Misje w programie pokera i wypełnij swoją misję, aby otrzymać obrót na kole nagród Match Predictor.
 3. 3 Wytypuj poprawnie 50% lub więcej wyników meczów Premier League w okresie kwalifikacyjnym, żeby wygrać dodatkowy obrót na kole nagród.
Najważniejsze warunki oferty można znaleźć poniżej.

 • Podaj swoje typy w sekcji Misje w programie pokera w dowolnym momencie podczas trwania okresów kwalifikacyjnych.
 • Wybierz drużynę, która Twoim zdaniem wygra lub wybierz 'x' dla remisu. Wytypowane wyniki meczów nie mogą zostać zmienione, jak już zostaną podane.
 • Możesz sprawdzić status swojej misji i typy meczów dla okresu kwalifikacyjnego na zakładce 'Match Predictor'.

Podział nagród koła Match Predictor

Nagroda Prawdopodobieństwo
100€ w gotówce 0,040%
50€ w gotówce 0,040%
20€ w gotówce 0,799%
Bilet 10€ na Twister 3,197%
Bilet 5€ na Twister 9,592%
Bilet 2€ na Twister 7,994%
Bilet 1€ na Twister 22,382%
50 bet365 Coins 19,984%
Bilet na freeroll "€500 Match Predictor" 35,971%
Najważniejsze warunki oferty
 • Promocja Match Predictor trwa od 10:00 GMT 2. sierpnia do 14:59 GMT 21. grudnia 2019. Okresy kwalifikacyjne trwają tygodniowo, chyba że jest przerwa międzynarodowa, wtedy będą one trwały dwa tygodnie. Więcej szczegółów dotyczących okresów kwalifikacyjnych można znaleźć w sekcji Misje w programie pokera.
 • Aby gra kwalifikowała się do wypełnienia misji, musisz zdecydować się na początku każdego okresu kwalifikacyjnego, naciskając na przycisk 'Start' znajdujący się w sekcji Misje w programie pokera.
 • Wszystkie informacje dotyczące wymagań i wypełnienia misji można znaleźć w sekcji Misje w programie pokera.
 • Musisz wytypować wyniki wszystkich wybranych meczów Premier League i wypełnić misję dla okresu kwalifikacyjnego, aby otrzymać obrót kołem nagród Match Predictor. Obroty zostaną automatycznie dodane na Twoje konto. Mecze do typowania dla każdego okresu kwalifikacyjnego można znaleźć w sekcji Misje w programie pokera.
 • Wytypowane wyniki meczów nie mogą zostać zmienione, jak już zostaną podane. Swoje typy musisz podać w sekcji Misje w programie pokera.
 • Dodatkowe obroty kołem nagród za prawidłowe odgadnięcie 50% wyników lub więcej w okresie kwalifikacyjnym zostaną dodane na Twoje konto w ciągu 48 godzin od zakończenia ostatniego meczu w danym okresie kwalifikacyjnym. Dostępne obroty kołem nagród można sprawdzić klikając na ikonę koła nagród w górnej części programu pokera. Jeżeli nie zostaną wykorzystane, wszystkie obroty kołem nagród stracą ważność po upływie 14 dni od ich dodania.
 • Bilety na freeroll "€500 Match Predictor" otrzymane na kole nagród Match Predictor są ważne na wejście do freerolla "€500 Match Predictor". Są to turnieje All-in Shootout z dwukrotnym udziałem, które odbywają się co poniedziałek o 20:00 GMT w czasie trwania promocji od 12. sierpnia do 30. grudnia 2019. Niewykorzystane bilety do Turniejów stracą swoją ważność 60 dni od ich przyznania lub kiedy zakończy się rejestracja do ostatniego, odpowiedniego freerolla.
 • Bilety na Twister przyznane w obrotach na dowolnym kole nagród można wykorzystać na wejście do dowolnego turnieju Twister Sit & Go o odpowiedniej wartości. Jeżeli nie zostaną wykorzystane, stracą ważność po upływie 60 dni od ich dodania.
 • bet365 Coins przyznane w obrocie koła nagród można wykorzystać w Sklepie bet365. Informacje dotyczące sklepu bet365 są dostępne w programie pokera.
Pełen Regulamin oferty
Kwalifikacja
 • Promocja Match Predictor trwa od 10:00 GMT 2. sierpnia do 14:59 GMT 21. grudnia 2019. Okresy kwalifikacyjne trwają tygodniowo, chyba że jest przerwa międzynarodowa, wtedy będą one trwały dwa tygodnie. Więcej szczegółów dotyczących okresów kwalifikacyjnych można znaleźć w sekcji Misje w programie pokera.
 • Aby gra kwalifikowała się do wypełnienia misji, musisz zdecydować się na początku każdego okresu kwalifikacyjnego, naciskając na przycisk 'Start' znajdujący się w sekcji Misje w programie pokera.
Wykonanie misji
 • Wszystkie informacje dotyczące wymagań i wypełnienia misji można znaleźć w sekcji Misje w programie pokera.
 • Musisz wytypować wyniki wszystkich wybranych meczów Premier League i wypełnić misję dla okresu kwalifikacyjnego, aby otrzymać obrót kołem nagród Match Predictor. Obroty zostaną automatycznie dodane na Twoje konto. Mecze do typowania dla każdego okresu kwalifikacyjnego można znaleźć w sekcji Misje w programie pokera.
 • Wytypowane wyniki meczów nie mogą zostać zmienione, jak już zostaną podane. Swoje typy musisz podać w sekcji Misje w programie pokera.
 • Musisz wypełnić misję dla okresu kwalifikacyjnego, aby Twoje typy były ważne.
 • Status Points są przyznawane po kursie 10 za każde 1€/1£ w postaci prowizji (rake) lub opłatach turniejowych postawionych we wszystkich grach pieniężnych i turniejach.
 • Do wykonania misji, rozdania na stołach pieniężnych liczą się tylko wtedy, kiedy pula zostanie przyznana w odpowiednim okresie kwalifikacyjnym. Turnieje będą się liczyły do realizacji misji, kiedy zostaniesz wyeliminowany lub wygrasz turniej, i będą się liczyły do okresu kwalifikacyjnego, w którym zostały zakończone.
 • Rozdania rozegrane na stołach pieniężnych wyłącznie z dwoma uczestnikami nie liczą się do wykonania misji.
 • Wymagane jest prawidłowe wytypowanie 50% wyników lub więcej do otrzymania drugiego obrotu na kole nagród Match Predictor. Na przykład, jeżeli okres kwalifikacyjny posiada siedem meczów, będziesz musiał poprawnie wytypować cztery z nich.
Odbiór nagrody
 • Dodatkowe obroty kołem nagród za prawidłowe odgadnięcie 50% wyników lub więcej w okresie kwalifikacyjnym zostaną dodane na Twoje konto w ciągu 48 godzin od zakończenia ostatniego meczu w danym okresie kwalifikacyjnym. Dostępne obroty kołem nagród można sprawdzić klikając na ikonę koła nagród w górnej części programu pokera. Jeżeli nie zostaną wykorzystane, wszystkie obroty kołem nagród stracą ważność po upływie 14 dni od ich dodania.
 • Wszystkie podane nagrody będą widoczne na kole nagród niezależnie od tego, czy są one nadal dostępne, czy nie.
Korzystanie z nagrody
 • Bilety na freeroll "€500 Match Predictor" otrzymane na kole nagród Match Predictor są ważne nd wejsćie do freerolla "€500 Match Predictor". Są to turnieje All-in Shootout z dwukrotnym udziałem, które odbywają się co poniedziałek o 20:00 GMT w czasie trwania promocji od 12. sierpnia do 30. grudnia 2019. Niewykorzystane bilety do Turniejów stracą swoją ważność 60 dni od ich przyznania lub kiedy zakończy się rejestracja do ostatniego, odpowiedniego freerolla.
 • Bilety na Twister przyznane w obrotach na dowolnym kole nagród można wykorzystać na wejście do dowolnego turnieju Twister Sit & Go o odpowiedniej wartości. Jeżeli nie zostaną wykorzystane, stracą ważność po upływie 60 dni od ich dodania.
 • bet365 Coins przyznane w obrocie koła nagród można wykorzystać w Sklepie bet365. Informacje dotyczące sklepu bet365 są dostępne w programie pokera.
Informacje ogólne
 • Data lub czas rozpoczęcia wszystkich meczów Premier League wymienionych w tej promocji mogą zostać zmienione w ostatniej chwili.
 • Wszystkie freerolle posiadają ograniczenia dotyczące minimalnej liczby 101 uczestników, jak podano w lobby dla danego turnieju. Freerolle zostaną anulowane, jeżeli minimalny limit nie zostanie osiągnięty. Jeżeli maksymalny limit zostanie osiągnięty, dalsza rejestracja jest niemożliwa. Jeżeli zakwalifikujesz się do freerolla, który zostanie anulowany z powodu braku minimalnej liczby uczestników, prosimy o kontakt z nami.
 • Tam, gdzie jakiekolwiek warunki oferty zostaną naruszone lub występuje dowód serii zakładów postawionych przez klienta lub grupę klientów, które z powodu bonusu od depozytu, specjalnych płatności lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują klientowi zysk niezależnie od wyniku, czy indywidualnie, czy w grupie, bet365 może odzyskać bonus lub specjalną płatność takiej oferty, anulować jakiekolwiek zakłady postawione za środki z oferty i/lub usunąć jakiekolwiek wygrane uzyskane z takich zakładów. Dodatkowo, tam gdzie istnieją dowody na taką aktywność, bet365 może pobrać od klienta opłatę administracyjną, aż do wysokości bonusu lub specjalnej płatności na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w celu zidentyfikowania i podjęcia działań przeciwko tej działalności.
 • bet365 może odzyskać jakąkolwiek kwotę bonusu, która została przyznana w wyniku błędu.
 • Oferty dla wszystkich klientów są ograniczone do jednej na osobę. Jeżeli bet365 będzie miało uzasadnione podstawy do podejrzeń, że o bonus lub ofertę ubiega się lub jest ona wykorzystywana przez tą samą osobę więcej niż jeden raz lub przez grupę osób, to może wycofać dostępność dowolnej oferty lub wszystkich ofert dla takiego klienta lub grupy klientów i/lub anulować jakiekolwiek zakłady postawione za bonus i usunąć jakiekolwiek wygrane uzyskane z takiego zakładu.
 • bet365 może, w dowolnym czasie, dokonać drobnych zmian w tej promocji, aby poprawić literówki lub przejrzystość lub doświadczenia klienta i może anulować tą promocję ze względów prawnych lub regulacyjnych.
 • bet365 zastrzega sobie prawo do odmowy płatności graczom, u których stwierdzono, że są w zmowie z innymi graczami, a także w przypadku tzw. przyjacielskiej gry (soft play). Dodatkowo, jeżeli konto gracza zostało zablokowane lub został on wykluczony z sali pokerowej, z jakiegokolwiek powodu, to gracz zostanie usunięty ze wszystkich aspektów tej promocji.
 • Pracownicy i zarząd bet365, wszelkie agencje promocyjne lub inne, licencjobiorcy, licencjodawcy, dostawcy usług oraz inne powiązane firmy nie są uprawnione do skorzystania z Promocji. Odnosi się to również do rodzin wyżej wymienionych.